Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 16/07/2018

Thông báo: V/v giải đáp thắc mắc về nội dung thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch giải đáp thắc mắc về nội dung thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2018:

1. Môn Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ

- Thời gian: 18h00-20h00 Thứ 5 ngày 19/07/2018

- Địa điểm: P402

2. Môn Kinh tế học

- Thời gian: 09h00-11h30 Thứ 6 ngày 20/07/2018

- Địa điểm: P402

3. Môn Tiếng Anh

- Thời gian: 14h00-16h30 Thứ 6 ngày 20/07/2018

- Địa điểm: P402


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN