Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 30/06/2018

Thông báo: V/v Lịch học ôn tập kiến thức - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2018

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học ôn tập kiến thức - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2018:

1. Môn kinh tế Vĩ mô

- 8h00 - 17h00 chủ nhật ngày 01/07/2018

2. Môn kinh tế Vi mô

- 18h00 - 21h00 thứ 2 ngày 02/07/2018


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN