Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 07/05/2018

Thông báo: V/v lịch học các học phần Bổ sung kiến thức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (áp dụng từ ngày 15/5/2018)

 Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch học các học phần Bổ sung kiến thức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

1. Lịch học: Xem tại đây

2. Danh sách lớp bổ sung kiến thức

- Chuyên ngành Chính sách công

- Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN