Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 22/11/2017

Thông báo: V/v Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi chương trình đào tạo thạc tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017

 Học viện Chính sách và Phát triển thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (xem danh sách tại đây)


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN