Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 12/06/2017

Thông báo: V/v lịch nhập học cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v lịch nhập học cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017
 
Căn cứ thông báo số 33/TB-HVCSPT ngày 25/05/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc điểm trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017;
 
Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch nhập học cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau:
 
1. Thời gian: 08h30 Chủ nhật ngày 18 tháng 06 năm 2017
2. Địa điểm: P702 - Học viện Chính sách và Phát triển, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Chương trình  chi tiết (theo file đính kèm)
4. Thủ tục nhập học:
- Học phí: 9.000.000đ (chín triệu đồng);
- Lệ phí làm thẻ học viên, thẻ thư viện: 100.000đ (một trăm nghìn đồng);
- Ảnh 3x4 (file mềm) gửi vào email: phucbd@apd.edu.vn (làm thẻ học viên).
 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN