Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 19/05/2017

Thông báo: V/v danh sách phòng thi - kỳ thi trình độ thạc sĩ năm 2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách thí sinh tại các phòng thi - kỳ thi trình độ thạc sĩ năm 2017:

1. Môn Kinh tế học

- P402

- P403

- P405

- P406

2. Môn Những vấn đề cơ bản về Chính sách công

- P405

- P406

3. Môn Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ

- P402

- P403

4. Môn Tiếng Anh

- P402

- P403

- P405


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN