Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 13/05/2017

Thông báo: V/v Danh sách thí sinh miễn thi môn tiếng anh đầu vào - kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách thí sinh miễn thi môn tiếng anh đầu vào - kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2017

(xem danh sách tại đây)


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN