Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 10/05/2017

Thông báo: V/v Danh sách thí sinh dự thi chương trình đào tạo thạc tạo thạc sĩ năm 2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 (cập nhật ngày 15.5.2017):

1. Chuyên ngành Chính sách công (xem tại đây)

2. Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (xem tại đây)


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN