Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 09/05/2017

Thông báo: V/v bổ sung hồ sơ - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách thí sinh cần bổ sung hồ sơ - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017:

1. Danh sách thí sinh bổ sung hồ sơ (xem tại đây)

2. Thời gian: trước ngày 14/05/2017

3. Liên hệ: đ/c Bình, P601


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN