Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 08/05/2017

Thông báo: V/v Lịch học lớp ôn tập kiến thức môn Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch học lớp ôn tập kiến thức môn Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 11h00 ngày 13 tháng 05 năm 2017

2. Địa điểm: P306

Đề nghị các thí sinh đã đăng ký tham gia đầy đủ và đúng giờ./.


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN