Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 11/04/2017

Thông báo: V/v điều chỉnh lịch ôn tập kiến thức môn Chính sách công (cao học đợt 1/2017)

 Phòng Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch ôn tập kiến thức môn Chính sách công (cao học đợt 1/2017), cụ thể như sau:

Lịch học: buổi tối các ngày 15/4, 16/4, 22/4, 23/4


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN