Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 30/03/2017

Thông báo: V/v lịch học ôn tập kiến thức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch học ôn tập kiến thức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau:

1. Môn tiếng anh:

- Thời gian: Tối 24/3, tối 25/3, tối 31/3, tối 1/4, Tối 7/4,  tối 14/4, tối 21/4, tối 5/5.

- Địa điểm: P405.

- Cán bộ trực: Phùng Đình Vịnh - 0968335569

2. Môn Chính sách công:

- Thời gian: Sáng và chiều 25/3, Tối 8/4, Tối 9/4, sáng + chiều 15/4, sáng + chiều 22/4.

- Địa điểm: P304.

- Cán bộ trực: Vũ Thị Thu Hà - 0982271786

3. Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ:

- Thời gian: Sáng và chiều 25/3, sáng và chiều 01/4, sáng + chiều 15/4, sáng + chiều 22/4.

- Địa điểm: P305.

- Cán bộ trực: Lê Thị Cẩm Thơ - 0976266589

4. Kinh tế Vi mô:

- Thời gian: Sáng + chiều 26/3, Sáng +chiều 2/4. Sáng + chiều 8/4, Sáng + chiều 7/5.

- Địa điểm: P304.

- Cán bộ trực: Lê Hồng Minh - 0943477559

5. Kinh tế Vĩ mô:

- Thời gian: Sáng + Chiều 9/4; Sáng + chiều 16/4; Sáng + Chiều 23/4; Sáng + Chiều 6/5.

- Địa điểm: P305.

- Cán bộ trực: Nguyễn Thị Phương Quỳnh - 0984942855


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN