Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 10/03/2017

Thông báo: V/v lịch học bù học phần Chính sách xã hội

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học bù học phần Chính sách xã hội của lớp bổ sung kiến thức, kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2017:

- Thời gian: 15h00 Ngày 11 tháng 03 năm 2017;

- Địa điểm: Giảng đường 305


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN