Không có tiêu đề

Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức thành công Khóa tập huấn Kỹ năng Đánh giá tác động văn bản pháp luật

Ngày 10/07/2015

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), từ ngày 19-22/5/2015, Học viện Chính sách và Phát triển cùng phối hợp với USAID-GIG và Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Khóa tập huấn Kỹ năng đánh giá tác động văn bản pháp luật (RIA) cho đối tượng là cán bộ, giảng viên các trường Đại học / Học viện Việt Nam khu vực phía Bắc. Mục tiêu của Chương trình tập huấn này là nhằm trang bị cho các học viên kiến thức về lý thuyết đánh giá tác động pháp luật, phục vụ công việc giảng dạy về hoạch định và phân tích chính sách, hướng tới dần đưa nội dung về RIA vào chương trình đào tạo của các trường Đại học / Học viện.

PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, phát biểu khai mạc Chương trình tập huấn RIA

Khóa  tập huấn lần này do các chuyên gia hàng đầu về RIA của Việt Nam từ CIEM và USAID-GIG thực hiện, như: Ông Phan Vinh Quang, Giám đốc Hợp phần, Dự án USAID GIG, Bà Võ Thị Lan Phương, Ông Lê Duy Bình, chuyên gia Dự án GIG,  Ông Phan Đức Hiếu, Trưởng Ban Môi trường Kinh doanh, CIEM và các chuyên gia khác của dự án.

Học viên Khóa  tập huấn là cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển và các giảng viên  của các trường như Đại học Luật Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Luật (Đại học Huế), Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), Đại học Thái Nguyên, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Công nghiệp Hà Nội…
 
Quang cảnh lớp học tại Học viện Chính sách và Phát triển
 
Chương trình tập huấn đã cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về quá trình đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm các bước chủ yếu như xác định vấn đề bất cập, xác định mục tiêu chính sách, xác định các phương án chính sách, đánh giá tác động của các phương án, trong đó có việc tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan, tóm tắt và khuyến nghị. Trong từng bước thực hiện, các chuyên gia đã giới thiệu cụ thể cách thức triển khai và thực tiễn tại Việt Nam. Đặc biệt, các chuyên gia dành nhiều thời gian để học viên thực hành qua các bài tập tình huống cụ thế từ các báo cáo đánh giá tác động pháp luật của các bộ, ngành trình Quốc hội. Các chuyên gia đánh giá cao kết quả học và làm bài tập tình huống của các học viên trong lớp, nói đây là một trong những khóa học tốt nhất họ từng giảng dạy về RIA.
 
Các học viên thảo luận bài tập tình huống.
 
Kết thúc Chương trình tập huấn, các học viên đã chia sẻ các cách thức có thể đưa các kiến thức về RIA vào chương trình giảng dạy tại đơn vị mình công tác theo từng trường hợp cụ thể, có thể đưa vào chương trình đào tạo cao học, đại học, có thể dạy chuyên sâu hoặc chỉ nêu vấn đề để sinh viên…. Dự án đánh giá cao ý kiến của các học viên, coi đây là kết quả thiết thực nhất của Chương trình tập huấn.