Banner-sdh

Các lớp học đăng ký

Ngày 18/12/2015

Đăng ký dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công - khóa 2 - Năm 2016

Khóa học hết hạn đăng ký
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CÔNG
Tên chương trình  :                  CHÍNH SÁCH CÔNG
Trình độ đào tạo   :                  THẠC SỸ
Ngành đào tạo      :                  CHÍNH SÁCH CÔNG
Mã số                   :                  60340402
1. Căn cứ pháp lý xây dựng chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo Chính sách công trình độ thạc sỹ được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý cơ bản sau:
- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012;
- Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
- Thông tư Thông tư số 04 /2012/TT-BGDĐT ngày 15/2 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;
- Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện, hồ sơ quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;
- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT/QDD-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ;
- Căn cứ Quyết định số 4814/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Chính sách công, 
1.     Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mc tiêu chung
Chương trình đào tạo thạc sỹ Chính sách công theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo. Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững lý thuyết, có kiến thức, có trình độ cao về thực hành, nghiên cứu, hoạch định về lĩnh vực Chính sách công; có tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc trong khu vực công như Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp chương trình, Học viên có thể tiếp tục học lên bậc tiến sỹ.
2.2. Mục tiêu cụ thể
o   Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. chỉ đạo của Đảng của Nhà nước và cụ thể hóa trong các chính sách ban hành. 
o   Có phương pháp luận, tư duy khoa học và sáng tạo.
- Về năng lực:
Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:
o    Tư duy tổng hợp về kinh tế - xã hội, nắm vững kiến thức về Chính sách công, các kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực chính sách và quản lý nhà nước;
o   Có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, đánh giá, quản trị... các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng;
o   Kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tham mưu, hoạch định, phân tích và phản biện chính sách;
o   Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về quản lý nhà nước, chính sách công trong các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học;
o   Có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở trình độ Tiến sĩ; tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực Chính sách công.
-         Về kiến thức:
o   Mở rộng, nâng cao và cập nhật cho Học viên các kiến thức cơ sở đã được đào tạo ở bậc đại học về Chính sách công chuyên ngành Chính sách công;
o   Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên về kiến thức chuyên ngành Chính sách công đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực chính sách kinh tế vĩ mô;
o   Trang bị những kiến thức thực tiễn thông qua việc giải quyết các bài tập tình huống trong quá trình đào tạo.
- Về kỹ năng:

Có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên nghiệp trên lĩnh vực Chính sách công và chuyên sâu trong lĩnh vực chính sách kinh tế vĩ mô, có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế ở tầm vĩ mô; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày.


Số học viên tối đa/1 lớp: 50
Ngày bắt đầu đăng ký: 18/12/2015
Ngày hết hạn đăng ký: 18/02/2016
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 19/02/2016
+ Bước 1: Nhấn Thông tin lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký trực tuyến để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách đăng ký để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.
Khóa học hết hạn đăng ký
Số học viên tối đa/1 lớp: 50
Ngày bắt đầu đăng ký: 18/12/2015
Ngày hết hạn đăng ký: 18/02/2016
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 19/02/2016

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI

(Những mục đánh dấu (*) bắt buộc phải điền)
1. Họ và tên (viết chữ in hoa) (*):   2. Giới tính (*):  
3. Ngày sinh (*):     4. Nơi sinh (*):  
5. Nơi ở hiện nay:
6. Đối tượng dự thi :

7. Cơ quan công tác hiện nay:
8. Chuyên môn công tác: 9. Chức vụ:
10. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ĐKDT):  
11. Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: Loại:
Hệ: Tại trường: Năm:  
12. Bổ túc kiến thức (nếu có):
13. Đối tượng ưu tiên:
Đang công tác liên tục 2 năm trở lên tại vùng sâu, miền núi, hải đảo
14. Đối tượng miễn thi môn tiếng Anh:
15. Giấy tờ kèm theo nếu có (Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, Giấy chứng nhận miễn thi ngoại ngữ,... --> scan rồi NÉN lại thành 01 tệp duy nhất):
16. Địa chỉ liên hệ (*):  
17. Điện thoại (*):   E-mail (*):    
Nhập mã kiểm tra (*):    
Tôi đảm bảo các thông tin khai trên là chính xác Khóa học hết hạn đăng ký

Tổng số: 42 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Cơ quan công tác E-mail Ngày kích hoạt
1.

NGÔ THỊ BÍCH HÀI

Nữ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh bichhai.bachdang.hotel@gmail.com 03/04/2016
2.

Võ Huy Hùng

Nam vohuyhung1412@gmail.com 18/02/2016
3.

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nữ Chi cục văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ Quảng Ninh thuhuyenhalong@gmail.com 17/02/2016
4.

VŨ ĐỨC VINH

Nam DUCVINH21@HOTMAIL.COM 17/02/2016
5.

Đinh Công Sơn

Nam Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà dinh.son.68@gmail.com 16/02/2016
6.

Nguyễn Đình Khánh

Nam UBND phường Cẩm Thủy khanhnguyenqnvn@gmail.com 15/02/2016
7.

Bùi Thị Minh

Nữ Đảng ủy phường Cẩm Thủy buiminh488@gmail.com 04/02/2016
8.

Trần Thị Ngọc Hà

Nữ Công ty TNHH nhà an toàn tranthingocha25688@gmail.com 01/02/2016
9.

Nguyễn Thái Bình

Nam UBND phường Cẩm Thủy nguyenthanhbinhctcp@gmail.com 01/02/2016
10.

Nguyễn Mi Lê

Nam Chi cục Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ luutru1978@gmail.com 21/01/2016
11.

Vũ Thị Minh Hải

Nữ hanhtruongdoan@gmail.com 21/01/2016
12.

Nguyễn Đức Chung

Nam Đảng ủy phường Mông Dương khanhgiangquangninh@gmail.com 21/01/2016
13.

Trần Đức Chuyển

Nam UBND phường Mông Dương trang.tuvangioithieuvieclam@gmail.com 21/01/2016
14.

Đinh Mai Phương

Nữ Thành Đoàn Cẩm Phả trangvieclamquangninh@gmail.com 21/01/2016
15.

Nguyễn Trọng Quý

Nam Thành Đoàn Cẩm Phả hangvanquangninh@gmail.com 21/01/2016
16.

Hoàng Hải Ninh

Nữ UBND phường Cẩm Trung hang.van1978@gmail.com 19/01/2016
17.

Vũ Thị Thu Hằng

Nữ Thành ủy Cẩm Phả hangvuthithu582@gmail.com 19/01/2016
18.

VŨ THỊ THU HƯỜNG

Nữ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh vuhuongubkt@gmail.com 19/01/2016
19.

NGUYỄN CÔNG BẰNG

Nam Đảng ủy phường Cẩm Tây bangcamtay@gmail.com 18/01/2016
20.

PHÙNG VĂN TOẢN

Nam phòng Văn hóa và Thông tin quận Bắc Từ Liêm phungvantoandhvh@gmail.com 18/01/2016
21.

NGUYỄN THỊ THANH

Nữ Thành Đoàn Cẩm Phả thanhdoancampha@gmail.com 18/01/2016
22.

Nguyễn Như Ngọc

Nam hanhchinhquantriqnh@gmail.com 18/01/2016
23.

ĐÀO DIỆP TÂM

Nữ Tỉnh Đoàn QUảng Ninh daodieptam@gmail.com 18/01/2016
24.

Trần Thị Thùy

Nữ do.vieclamquangninh@gmail.com 18/01/2016
25.

Đỗ Thị Mai Hương

Nữ vithu.lhp@gmail.com 12/01/2016
26.

Tô Duy Tòng

Nam xuongrongkhonggai86@gmail.com 12/01/2016
27.

Nguyễn Thị Xuân

Nữ haminhhai81@gmail.com 12/01/2016
28.

Lại Thị Thanh Thảo

Nữ vieclamquangninh@gmail.com 12/01/2016
29.

Nguyễn Lan Phương

Nữ huyentrang8288@gmail.com 11/01/2016
30.

Vũ Thị Thu Hường

Nữ dothitrangnd@gmail.com 11/01/2016
31.

Nguyễn Vũ Trung

Nam thanhmaiquangninh@gmail.com 11/01/2016
32.

NGÔ THỊ BÍCH HÀI

Nữ thanhmailaodongqn@gmail.com 11/01/2016
33.

Nguyễn Hồng Nhung

Nữ caohoccongtacxahoiqnk1@gmail.com 11/01/2016
34.

Nguyễn Đình Hiện

Nam Công ty TNHH nến nghệ thuật AIDI tuvanvieclamqnh@gmail.com 11/01/2016
35.

NGUYỄN THỊ OANH

Nữ phonglantim84@gmail.com 31/12/2015
36.

TRẦN TRỌNG DƯƠNG

Nam Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an bsduongretechco@gmail.com 30/12/2015
37.

ĐẶNG QUỐC THẮNG

Nam dqthang1718@gmail.com 25/12/2015
38.

BÙI DUY KHÁNH

Nam FPT Telecom international Buiduykhanh2102@gmail.com 24/12/2015
39.

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Nữ Quận đoàn Long Biên elena1tb05@yahoo.com 23/12/2015
40.

TRIỆU Việt HƯNG

Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư hungtrieuviet@gmail.com 22/12/2015
41.

Bùi Đình Phúc

Nam Hà Nội phucbd@apd.edu.vn 22/12/2015
42.

Nguyễn Hoàng Dương

Nam Đại học Hà Nội nhduongit@gmail.com 21/12/2015

Các lớp học khác:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN