• Đăng ký dự thi chương trình đào tạo
  Thạc sĩ Chính sách công - năm 2021
 • Đăng ký dự thi chương trình đào tạo
  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng - năm 2021
 • Đăng ký dự thi chương trình đào tạo
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2021
 • Đăng ký dự thi chương trình đào tạo
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
  đợt 1 - năm 2020
 • Đăng ký dự thi chương trình đào tạo
  Thạc sĩ Chính sách công
  đợt 1 - năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ cung cấp kiến thức tiên tiến, chuyên sâu, có hệ thống và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành giúp người học về tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh
Giúp người học làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo; có tư duy phản biện, có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ cao hơn; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường…
Chương trình được xây dựng trên cơ sở hợp tác đào tạo với các trường đại học uy tiến trên thế giới (anh, pháp, mỹ..). Thiết kế chương trình tuân thủ các quy định của các trường đối tác về khối lượng kiến thức, tính cập nhật và hội nhập quốc tế; cung cấp kiến thức mới về ngành/chuyên ngành trình độ sau đại học liên quan đến kinh tế số trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
 • 80+

  Giảng viên

 • 25+

  Tiến sĩ

 • 100+

  Thạc sĩ

 • 200+

  Chuyên gia

 • ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  PGS,TS. Trần Trọng Nguyên

  Assoc Prof in economics

  TS. Giang Thanh Tùng

  PhD in economics

  PGS,TS. Đào Văn Hùng

  Assoc Prof in economics

  TS. Nguyễn Thế Vinh

  PhD in economics

  PGS,TS. Ngô Phúc Hạnh

  Assoc Prof in economics

  TS. Đào Hoàng Tuấn

  PhD in economics

  TS. Bùi Thuý Vân

  PhD in economics

  TS. Lê Huy Đoàn

  PhD in economics

  TS. Trần Thị Trúc

  PhD in economics

  TS. Tô Trọng Hùng

  PhD in economics

  TS. Vũ Thị Nhài

  PhD in economics

  TS. Phùng Thế Đông

  PhD in economics

  TS. Trịnh Tùng

  PhD in economics

  TS. Đào Hồng Quyên

  PhD in economics

  TS. Nguyễn Nam Hải

  PhD in economics

  TS. Nguyễn Như Hà

  PhD in economics

  TS. Đàm Thanh Tú

  PhD in economics

  TS. Ngô Minh Thuận

  PhD in economics

  TS. Phạm Ngọc Trụ

  PhD in economics

  TS. Đàm Thị Hiền

  PhD in economics

  TS. Lâm Thùy Dương

  PhD in economics

  TS. Đào Bích Hạnh

  PhD in economics

  Prof Avenel

  Dean of the Faculty of Economics, University of Rennes 1

  Prof.Durand

  University of Rennes 1, Professor of Economics

  Prof.Josselin

  Full professor in economics, University of Rennes 1, France

  Prof.Tavera

  Full Professor in economics, University of Rennes 1, France

  Prof. Rocaboy

  Professor, Department of economics, University of Rennes 1, France

  ĐỐI TÁC