• Đăng ký dự thi chương trình đào tạo
  Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
  đợt 2 - năm 2016
 • Đăng ký dự thi chương trình
  Đào tạo thạc sĩ Chính sách công
  đợt 2 - năm 2016
 • Đăng ký dự thi chương trình
  Đào tạo thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
  đợt 1 - Năm 2016
 • Đăng ký dự thi chương trình
  Đào tạo thạc sĩ Chính sách công
  khóa 2 - Năm 2016
 • Đăng ký dự thi chương trình
  Đào tạo thạc sĩ Chính sách công
  khóa 1 - năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...
The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...
The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...
 • 80+

  Giảng viên

 • 969+

  Tiến sĩ

 • 1400+

  Thạc sĩ

 • 3000+

  Chuyên gia

 • ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  PGS. TS Lệ THị Tuyên Quang

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

  PGS. TS Lệ THị Tuyên Quang

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

  PGS. TS Lệ THị Tuyên Quang

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

  PGS. TS Lệ THị Tuyên Quang

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

  ĐỐI TÁC